Welcome to DivineFlaver

VIDEOS | SCHOLASRHIPS | FOREIGN | MIXTAPES

LIKE TO UPLOAD YOUR SONG? CLICK HERE!

           

Rebecca Malope – Isikhalo

Posted by: || Categories: Music


 

Batsogile Lovederia Malope (born June 30, 1968) known professionally as Dr Rebecca Malope, is a multi-award-winning South African gospel singer.

Rebecca Malope released this track she titled Isikhalo .

Use the link below to stream and download Isikhalo by Rebecca Malope.

Watch video

https://divineflaver.com/wp-content/uploads/2021/10/12-Isikhalo.mp3

Download Music Here

Lyrics For Isikhalo  by Rebecca Malope

Bawo nginesikhalo, Bawo ngiyakhala
I have a complaint, I have a cry
Lon ‘omubi ney’ ngelosi zakhe bangihlasele
The devil and his angels are attacking me
Oh Nkosi yami bakhubaz ‘umoya wami
Oh my God, they are breaking my spirit

Uwonelan’ umphefumulo wami kangaka?
Why are you trying to break my faith?

Lokh ‘okwenza kimi nakuwe kuzokwenzeka?
What happens to me will happen to you
Amazwi abawakhulumayo kimi ayahlaba
The words they speak are piercing
Ungathanda yini uma lokho kwenzeka kuwe
Would you be happy if that happened to you?
Lon ‘omubi ney ‘ngelosi zakhe bahlasele

The devil and his angels are attacking me
umangithi ngiya ngapha Nkosi yami ngihlangana nabo
Wherever I go, My God I meet them
Amazwi abawakhulumayo kimi ayahlaba
The words they speak are piercing
Oh Nkosi yami bakhubaz ‘umoya wami
Oh my God, they are breaking my spirit

Ad 2

Njengoba ngihamba kuyo lendlela yakho
As I walk in your path
Izitha zami Nkosi yami zigula mihla yonke
My enemies grow weak everyday
Abaningi babo banomona

There are many who are jealous
Oh Nkosi yami bakhubaz ‘umoya wami
Oh my God, they are breaking my spirit
Amakholwa asemhlabeni ahlaselwe
Believers in the world are haunted
Babuyise Nkosi endleleni bangalahleki

Bring them to your path God so that they are not lost
Bahlale ‘ndleleni yakho Nkosi yami
Help them stay in your path my King
Eyebomini ubomi obungunaphakade
That which leads to eternal life

Uwonelan’ umphefumulo wami kangaka?
Why are you trying to break my faith?

Lokh ‘okwenza kimi nakuwe kuzokwenzeka?
What happens to me will happen to you
Amazwi abawakhulumayo kimi ayahlaba
The words they speak are piercing
Ungathanda yini uma lokho kwenzeka kuwe
Would you be happy if that happened to you?
Lon ‘omubi ney ‘ngelosi zakhe bahlasele
The devil and his angels are attacking me

umangithi ngiya ngapha Nkosi yami ngihlangana nabo
Wherever I go, My God I meet them
Amazwi abawakhulumayo kimi ayahlaba
The words they speak are piercing
Oh Nkosi yami bakhubaz ‘umoya wami
Oh my God, they are breaking my spirit

Njengoba ngihamba kuyo lendlela yakho
As I walk in your path
Izitha zami Nkosi yami zigula mihla yonke
My enemies grow weak everyday

Abaningi babo banomona
There are many who are jealous
Oh Nkosi yami bakhubaz ‘umoya wami
Oh my God, they are breaking my spirit
Amakholwa asemhlabeni ahlaselwe
Believers in the world are haunted

Babuyise Nkosi endleleni bangalahleki
Bring them to your path God so that they are not lost
Bahlale ‘ndleleni yakho Nkosi yami
Help them stay in your path my King
Eyebomini ubomi obungunaphakade
That which leads to eternal life 

 

 


UPLOAD YOUR SONG HERE

 

Leave a comment

Enter Your Name (Optional)

Enter Comment Below
ABOUT US |  CONTACT US |  CONTENT REMOVAL(DMCA) | DISCLAIMER |  TERMS OF USE |  PRIVACY POLICY |  REQUEST SONG
Theme by DivineFlaver
Copyright © 2023 DivineFlaver.com All Rights Reserved