Welcome to DivineFlaver

VIDEOS | SCHOLASRHIPS | FOREIGN | MIXTAPES

LIKE TO UPLOAD YOUR SONG? CLICK HERE!

                 

Rebecca Malope – Iyahamba Lenqola

Posted by: || Categories: Music


 

Batsogile Lovederia Malope (born June 30, 1968) known professionally as Dr Rebecca Malope, is a multi-award-winning South African gospel singer.

Rebecca Malope released this track she titled Iyahamba Lenqola.

Use the link below to stream and download Iyahamba Lenqola by Rebecca Malope.

Download Music Here

Lyrics For Iyahamba Lenqola  by Rebecca Malope

Iyahamba lenqola (iyahamba lenqola)
Iyahamba lenqola (iyahamba lenqola)
Iyahamba lenqola (hamba lenqola)
Ibhek’eJerusalem( ibhek’eJerusalem)
Iyahamba lenqola (iyahamba lenqola)

Iyahamba (iyahamba lenqola)
Iyahamba lenqola (hamba lenqola)
Ibhek’eJerusalem( ibhek’eJerusalem)
Cel’ungakhali awugibeli yhini na
Sizophel’iskhathi ayavalwa amasango
Khulani bazalwane
Niqinisele phambili
Ungabi sayeka intethelelo

Iyahamba lenqola (iyahamba lenqola)
Iyahamba (iyahamba lenqola)
Iyahamba lenqola (hamba lenqola)
Ibhek’eJerusalem( ibhek’eJerusalem)
Iyahamba lenqola (iyahamba lenqola)
Iyahamba (iyahamba lenqola)
Iyahamba lenqola (hamba lenqola)
Ibhek’eJerusalem( ibhek’eJerusalem)
Yebo lendlela inamahlandenyuka

Yebo lendlel’inzima
Ayikho indlela eyezulwini elula
Lalelani nina abangaphandle
Iyahamba lengqola (iyahamba lenqola)
Iyahamba (iyahamba lenqola)
Iyahamba lengqola (hamba lenqola)
Ibhek’eJerusalem( ibhek’eJerusalem)
Iyahamba iyahamba (hamba lenqola)
Iyahamba iyamba (iyahamba lenqola)

Iyahamba lenqola (hamba lenqola)
Ibhek’eJerusalem( ibhek’eJerusalem)
Oh baba silindile sihleli sonke mdaliwezulu
Sidumise sonke inkosi
Yebo lendlela inamahlandenyuka
Yebo lendlel’inzima
Ayikho indlela eyezulwini elula

Iyahamba lenqola (iyahamba lenqola)
Iyahamba lengqola (iyahamba lenqola)
Iyahamba lenqola (hamba lenqola)
Ibhek’eJerusalem( ibhek’eJerusalem)
Iyahamba lenqola (iyahamba lenqola)
Iyahamba lengqola (iyahamba lenqola)
Iyahamba lenqola (hamba lenqola)
Ibhek’eJerusalem( ibhek’eJerusalem)

Iyahamba iyahamba (iyahamba lenqola)
Iyahamba iyahamba (iyahamba lenqola)
Iyahamba lenqola (hamba lenqola)
Ibhek’eJerusalem( ibhek’eJerusalem)
Iyahamba lenqola (hamba lenqola)
Iyahamba lenqola (hamba lenqola)
Iyahamba (hamba lenqola)
Ibhek’eJerusalem( ibhek’eJerusalem) 


UPLOAD YOUR SONG HERE


 

Leave a comment

Enter Your Name (Optional)

Enter Comment Below
ABOUT US |  CONTACT US |  CONTENT REMOVAL(DMCA) | DISCLAIMER |  TERMS OF USE |  PRIVACY POLICY |  REQUEST SONG
Theme by DivineFlaver
Copyright © 2024 DivineFlaver.com All Rights Reserved