Welcome to DivineFlaver

VIDEOS | SCHOLASRHIPS | FOREIGN | MIXTAPES

LIKE TO UPLOAD YOUR SONG? CLICK HERE!

                 

Tope Alabi – Mo Mope Mi Wa +Lyrics

Posted by: || Categories: Music


 

Download this track from Tope Alabi who is a Nigeria gospel musician, composer and actress.Tope Alabi released this track which she titled Mo mope mi wa.use the link below to stream and download Mo mope mi wa by Tope alabi.

Download Music Here

Lyrics for mo mope mi wa by tope alabi

Oba to ku nitori mi, Oba taa pa nitori ese mi
Oba taa kan nitori mi mo mope mi wa fun o (Olugbala mo mope wa o)
Oba to ku nitori mi (Oba toku), Oba taa pa nitori ese mi (tori ese mi)
Oba taa kan nitori mi mo mope mi wa fun o
Ada lebi iku, kemi le gba idalare

Ano ni pasan, kemi maba jiya
Oti kikan tomu, kinmaba jekoro ni
Atuto si lara, kemi le deni aponle
Ikoro irora toje nitori temi ni
Oba toku nitori mi, Oba taapa nitori ese mi (ore re ka mi laya)
Oba taa kan nitori mi, mo mope mi wa fun o

La layi jebi ese, asi da lebi eshe
Isho owo ati ese re
Pelu oko egbe re Iya eshe mi ni
Ori ogo lofi dade egun fun emi o
Emi o mo oun ti moja mo o
Tofi se gbogbo iwonyi
Mo mope mi wa

Fun Oba to seyi fun mi
Oba to ku nitori mi, Oba ta pa nitori ese mi
Oba taa kan nitori mi, mo mope mi wa fun o
Odo aguntan to k’eshe mi lo
Oloore to gbamila o
Ope aanu to po yi, mio riri
Mo wa pelu emi imore

Oba to di alaini kemi le d’loro
Mo mope mi wa fun o Baba
Oba to ku nitori mi, Oba ta pa nitori ese mi
Oba taa kan nitori mi, mo mope mi wa fun o
Iwo loje kopari
Ise ati Iya to tosi mi
Iwo loje ko tan aisan ti aarun ti nba ri
Iwo logba kokoro iku

Ati isa iboji ti nba wo oo
Oba to ra iye fun mi
Emi mo mope mi wa o oseee
Oba to ku nitori mi, Oba ta pa nitori ese mi
Oba taa kan nitori mi, mo mope mi wa fun o
Odo aguntan to ko ese mi lo
To somi di omo re

Mo mope mi wa fun o
Oba ayeraye to fi itere sile wa jiya fun emi
Mo mope mi wa fun oo
Owo elese ni ijoba orun
Kole daduro omase
Mo mope wa fun o
Oro ayeraye to deru nitori mi

Mo mope mi wa fun o
Iya toje lona agbelebu manigbagbe ni mo mon
Mo mope mi wa fun o
Oba to laye, to lorun to wa di alai lara
Mo mope mi wa fun o
Oobo ogo re kale, owaye wa gbese mi wo ooo
Mo mope mi wa fun o
Oro ishura ogo iyebiye
Lofi fun mi loogun jè
Mo mope mi wa fun o

Iku E lori igi kafari lofi ra iye fun emi
Mo mope mi wa fun o
Ori ade ayeraye lofi tegun nitori mi o
Mo mope mi wa fun o
Emi mo riri ajinde re kemi maba shegbe ni
Mo mope mi wa fun o
Ore-ofe ti mo rigba lai dinyele loje nmope wa
Mo mope mi wa fun o
Oun gbogbo tose tose ose fun emi

Momope mi wa fun o
Bi mo legberun ahon
Ko to yin o olupinl’èshè
Momope mi wa fun o
Alasepe igba gbo
Olurapada ore tooto
Momope mi wa fun o
Momope mi wa f’eni
To femi lati odo inu
Momope mi wa fun o

Oba to feran mi ju enikeni lo ooo
Momope mi wa fun o
Ore airi oluto okan mi, mogbope ore de
Momope mi wa fun o
Ope ni mo wa da oo
Ope ni mo wa du lodo oloore mi
Momope mi wafun o 


UPLOAD YOUR SONG HERE


 

Leave a comment

Enter Your Name (Optional)

Enter Comment Below
ABOUT US |  CONTACT US |  CONTENT REMOVAL(DMCA) | DISCLAIMER |  TERMS OF USE |  PRIVACY POLICY |  REQUEST SONG
Theme by DivineFlaver
Copyright © 2024 DivineFlaver.com All Rights Reserved